Podporte nás

Ak nás chcete podporiť a pomôcť tak tvorbe zdravej a živej krajiny pre ľudí a prírodu, tak to môžete urobiť viacerými spôsobmi.

Dve percentá pre Človek a krajina 2023

Postup na poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2022:

Zamestnanec cez zamestnávateľa

Ako zamestnanec je potrebné požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmov, kde treba zaškrtnúť políčko pre vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia sa vypočítavajú 2% zo zaplatenej dane, (resp.3%, ak ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník). Suma po vyrátaní musí byť minimálne 3€.

Vyplňte nami priložené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvádzate vaše údaje, sumu zaplatenej dane (z riadku 24 potvrdenia o zaplatení dane) a vami vypočítané 2% zo zaplatenej dane. 

Ak chcete priamo prijímateľovi oznámiť, že mu poukazujete príslušný podiel z dane, zaškrtnite políčko súhlasím so zaslaním údajov v spodnej časti formulára.

Obe tlačivá zaneste na príslušný daňový úrad do 30.4.2023.

Zamestnanec sám

Ak si podávate sami daňové priznanie, sekcia na poukázanie 2% sa nachádza priamo v ňom. Naše údaje: 

Názov: ČLOVEK A KRAJINA
IČO: 53001737
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: DOĽANY 156, 90088, DOĽANY

Ak chcete priamo prijímateľovi oznámiť, že mu poukazujete príslušný podiel z dane, zaškrtnite políčko súhlasu so zaslaním údajov.

Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2023

Firma

Firma poukazuje 1%, resp 2% priamo v daňovom priznaní. Naše údaje: 

Názov: ČLOVEK A KRAJINA
IČO: 53001737
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: DOĽANY 156, 90088, DOĽANY

Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2023

Jednorázový finančný dar

Ak nám chcete darovať príspevok len jednorázovo, môžete tak urobiť priamym prevodom ľubovoľnej sumy na naše číslo účtu SK41 7500 0000 0040 2812 8784
Variabilný symbol 0000.


Pravidelný finančný dar

Pokiaľ máte záujem nás podporovať pravidelne, tak to môžete urobiť formou trvalého príkazu na náš účet. Výška príspevku je taktiež dobrovoľná. V tomto prípade nám napíšte žiadosť o pridelenie čísla darcu s Vaším menom a adresou na email kontakt@clovekakrajina.sk. Po pridelení Vášho čísla si môžete nastaviť Váš trvalý príkaz. Vaše číslo použijete ako variabilný symbol.

Dobrovoľníctvo

Jedným z našich názorov je aj to, že veľa malých opatrení dokáže svet zmeniť k lepšiemu. Sleduj naše novinky a výzvy a kedykoľvek sa k nám môžeš pridať.

Alebo sa inšpiruj našimi aktivitami a manuálmi a začni meniť krajinu okolo seba k lepšiemu.

Motto: Mysli globálne, konaj lokálne

Staňte sa naším členom

Člen – podporovateľ

Ak chceš s nami koordinovať svoju aktivitu , spolupodielať sa na väčších projektoch, dostávať pravidelné informácie, chodiť na stretnutia členov a celkovo povýšiť svoju aktivitu na ďalšiu úroveň, staň sa naším podporujúcim členom. Stačí napísať žiadosť o členstvo, zaplatiť členský príspevok a mať viac ako 15 rokov. O členstvo môžeš požiadať emailom . Nezabudni uviesť svoje celé meno, adresu, email poprípade aj telefónne číslo. O ďalšom postupe ťa budeme informovať.

Riadny člen

Riadnym členom sa môže stať člen – podporovateľ starší ako 18 rokov, ktorý je podporujúcim členom najmenej rok, riadne platí členské príspevky, aktívne sa podieľa na aktivitách združenia a je prijatý radou združenia. Riadny člen je plnohodnotnou súčasťou združenia a môže sa aktívne podieľať aj na smerovaní nášho združenia. Ďalej môže žiadať o finančné prostriedky na svoje aktivity a projekty v rámci smerovania združenia a aj ich aktívne riadiť.