Informácie

Dokumenty

Stanovy združenia

Stanovy občianskeho združenia Človek a krajina.

Stanovy OZ

Príklady opatrení na ekologizáciu hospodárenia v krajine a zvýšenie biodiverzity

Biopásy – multifunkčné okraje polí. Pestovanie medziplodín. Agrolesnícke systémy hospodárenia. Agrolesníctvo – Pásy hustých drevín popri cestách. Fragmentácia krajiny. Vysádzanie stromov a krov (produkčných medzí). Opatrenia na minimalizovanie používania chémie. Zvyšovanie podielu organickej zložky v ornej pôde. Ekologické hospodárenie vo viniciach. Zadržiavanie vody v krajine – protierózne opatrenia. Zadržiavanie vody v krajine – vytváranie vodných plôch a zdrojov vody pre zver. Brehové porasty a blízke okolie vodných tokov. LESY – Prírode blízke hospodárenie v lesoch. LESY – Budovanie odrážok a iných protieróznych opatrení na lesných cestách. LESY – Sanácia nepoužívaných zvážnic a zvážnic ohrozených eróziou.

Agrolesníctvo

Stručná charakteristika a príklady agrolesníckych systémov

Tipy na zaujímavé čítanie

Krajiny vnitřní a vnější

Velmi zaujímavá kniha na ktorej ma zaujala myšlienka nielen že človek pretvára krajinu ale aj krajina pretvára človeka.

Věk nerovnováhy

Knižka vek nerovnováhy je veľmi vzácnym kúskom, ktorý sa pozerá na našu prítomnosť nie len z pohľadu vedeckého, ale aj duchovného a sociálneho. Knižka dáva nový a široký pohľad na tento svet a zároveň nás zoznamuje s pojmom reziliencia ako pojmom, ktorý bude súčasťou našich životov v najbližších rokoch.

Původní keře ČR

Niečo o pôvodných kroch, ich zoznam, charakteristika, prínos, výsadba, využitie plus krásne fotky.

Zelená svatozář

Kniha, ktorá je základným čítaním pre každého, koho zaujíma ekológia a udržateľný život na tejto planéte.

Přeměněný les

Kniha amerického lesníka a biológa je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej sa hovorí o rozdieloch medzi tým ako vytvára les Príroda a ako to robíme my. Druhá je o tom, prečo trváme na svojom spôsobe vytvárania lesa. Tretia sa venuje našim obavám zo zmien a obsahom poslednej časti je pokus o udržateľné lesníctvo rešpektujúce prírodné procesy.

kniha Voda a krajina

Voda a krajina

Je to kniha o živote s vodou a návrate k prirodzenej krajine. Sústreďuje sa na jednoduché postupy, ako v krajine zadržať viac vody a ako obnoviť riečnu krajinu. Dočítate sa aké sú vlastnosti vody, štruktúry ľadu alebo ako vôbec vznikli ryby. Kniha obsahuje mnoho kresieb a fotografií.

Ekologie, pospolitost a životní styl

Kniha patriaca do prúdu tzv. Hlbinnej ekológie. Autor skúma príčiny ekologickej krízy a poskytuje návod na chovanie v podobe noriem. Načrtáva pojem ekosofie – filozofického svetonázorového systému, inšpirovaného životnýmí podmienkami v ekosfére.

kniha Ekologie, pospolitost a životní styl
kniha Poušť nebo ráj

Poušť nebo ráj

Rakúsky sedliak Sepp Holzer, svetoznámy expert na prírodné a prirodzené poľnohospodárstvo na základe vlastných skúseností ukazuje ľuďom po celom svete, ako hospodáriť s vodou, produkovať zdravé potraviny a uzdravovať tak krajinu. V centre pozornosti tejto knihy je voda a tvorba vodnej krajiny. Autor čitateľa sprevádza praktickými návodmi, ale mu aj ukazuje ako môže ísť ďalej sám. Kniha je spestrená množstvom fotografií.

Země na misce vah

Prináša kvalifikovanú a zároveň emotívnu výpoveď o hlbokej ekologickej kríze ohrozujúcej celú planétu vrátane života na nej. Neuspokojuje sa len s popisom hrozivej situácie a ešte hrozivejšej budúcnosti, ak nič nezačneme robiť, ale ukazuje aj cestu k pozitívnym zmenám, ktoré umožnia našim deťom a vnukom prežiť.

kniha Země na misce vah

Zaujímavé odkazy

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000 a možnosti jeho finančnej podpory

Václav Cílek: Tvorba krajiny Aleje

Dokument STV o význame alejí a ich histórii.

Ovocnystrom.sk

Skupina mladých ľudí, ktorých spojil záujem o ovocinárstvo a prírode blízke hospodárenie v krajine. Od roku 2012 sa intenzívne venujeme dobrovoľníckej činnosti v záchrane rozmanitosti ovocných odrôd a praktickej ochrane krajiny.

www.vsetkoprenic.sk

Stránka kde sa dozviete ako dosiahnuť 10% rozlohy našej krajiny kde sa nebude robiť NIČ. 10% krajiny kde o tom, čo sa stane bude rozhodovať príroda a nie človek. 10% krajiny kde sa nebude poľovať, rúbať a ani striekať chemikálie.